Roots: Stevig in theologie duiken

In het voorjaar van 2011 gaat een groep mensen van Blooming People een vijftal bijeenkomsten beleggen voor mensen die zich stevig theologisch willen verdiepen. De serie dit voorjaar gaat over de vraag: Wie is Jezus?

We bespreken de inzichten van de nieuw-testamenticus N.T. Wright over de historische Jezus. Het doel van de avonden is het verkrijgen van een beter inzicht in het leven van Jezus. Wat betekenden zijn woorden, waarom sprak hij gelijkenissen, waarom stierf Jezus? De wereld van de eerste eeuw geeft ons veel nieuwe informatie.

De avonden en onderwerpen zijn:

woe. 9 feb. inleiding en achtergronden

Verkenning in de theologie van N.T. Wright. Waarom helpt theologie bij geloof? Waarom is er onderzoek naar de historische Jezus? Wat is de aanpak van Wright? Wat was de hoop en verwachting van het judaïsme in de eerste eeuw?

woe. 9 mrt. woorden van Jezus

Waarom sprak Jezus de bergrede, de gelijkenissen en woorden van oordeel en redding. Wat begrepen de mensen van zijn boodschap en wat was zijn intentie? Zijn de woorden ook voor ons van betekenis en hoe?

woe. 20 apr. Jezus en de wet, volk en tempel

Hoe gaat Jezus om met de belangrijkste elementen uit het judaïsme van de eerste eeuw. Wat doet Jezus met de woorden van de wet, hoe gaat hij om met de afgrenzing van het volk en wat doet hij met de tempel en de functie er van? Is Jezus de stichter van een nieuwe religie?

woe. 18 mei Jezus sterven en opstanding

Waarom is Jezus naar Jeruzalem gegaan? Wist hij dat hij ging sterven en waarom deed hij dat? Wat is de historische betekenis van zijn dood en wat de theologische? En wat hebben die met elkaar te maken? Wat is de betekenis van de opstanding?

woe. 15 jun. Betekenis van theologie N.T. Wright voor geloof, kerk en missie

Hoe implementeren we de kennis over Jezus in ons geloof? Waarom is er een kerk en wat is het effect van deze theologie op onze missie? Waarom een nieuwe visie op Jezus van levensbelang is voor de toekomst van geloof, kerk en missie.